Topstukken in perspectief

Topstukken in perspectief

Naast het Plakkaat worden onder andere de Grondwet van Thorbecke, het scheidingsverdrag van België en Nederland, de Vrede van Munster, de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname en de abdicatie van koningin Beatrix getoond. Documenten die stuk voor stuk een belangwekkend historisch moment markeren. De topstukken worden aangevuld met contextstukken. Het Nationaal Archief is zich ervan bewust dat de collectie zoals deze is gevormd slechts één perspectief biedt. Dit werpt dan ook de vraag op: zijn dit wel topstukken voor iedereen? En: wat is hun betekenis in de samenleving van vandaag?

Lichtontwerper voor de tentoonstelling Topstukken in perspectief” in het Nationaal Archief.

Ontwerp tentoonstelling: Perspekt.